Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tri thông báo số 549/TB-CCTHADS ngày 01 tháng 6 năm 2023 về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (tài sản của ông Đào Văn Tài và bà Phan Thị Dễm Linh)

01/06/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: