Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tri thông báo số 1068/TB-CCTHADS ngày 25 tháng 9 năm 2023 về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (tài sản của ông Phạm Văn Hiệp và bà Trần Thị Thanh)

25/09/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: