Sign In

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình

24/04/2017

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
 
    Thực hiện kế hoạch công tác tháng 4 của Tỉnh ủy sáng ngày 24 tháng 4 Đoàn công tác Tỉnh uỷ do đồng chí  Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ  đã đến thăm và có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017, những kiến nghị, đề xuất và tình hình triển khai một số Chỉ thị quan trọng của BTV Tỉnh uỷ. Tham gia đoàn công tác có đồng chí: Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Viện Kiểm Sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh Hòa Bình.
 

 
          Tại buổi làm việc đồng chí Hồ Ngọc Dinh Bí thư chi bộ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Cục trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự quý I, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017, Ngoài ra, lãnh đạo Cục THADS tỉnh còn báo cáo với đoàn công tác về tình hình triển khai, thực hiện các Chỉ thị của BTV Tỉnh uỷ gồm: Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 28/10/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 18/3/2016 về triển khai thi hành đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 22/12/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 22/12/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017. Các cơ quan THADS đã xây dựng và phân công tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn công sở, phòng chống cháy, nổ, tài sản, kho tang vật được bảo quản an toàn. Các bước tổ chức thi hành án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
   Trong quý  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã thụ lý và đưa ra thi hành 2.613 vụ việc, tăng 12,29% so với cùng kỳ năm 2016. Đã giải quyết xong 1.655 vụ việc, đạt 77,96%. Tổng số thụ lý về tiền trên 198 tỷ đồng, tăng 35,42% so với cùng kỳ năm trước. Đã thi hành xong trên 15 tỷ đồng, đạt 11,18%. Ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế THA 22 trường hợp, tăng 10 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Đã tổ chức cưỡng chế thành công 16 trường hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, không phát sinh vụ việc phức tạp mới, còn lại 6 trường hợp đã tự nguyện THA. Ngoài ra, các cơ quan THADS đã tiếp 356 lượt công dân để giải quyết các nội dung liên quan đến công tác THADS. Tiếp nhận và giải quyết 3/3 đơn khiếu nại và 2/6 đơn tố cáo. Toàn tỉnh chỉ còn 1 vụ việc THADS phức tạp, kéo dài.
   Tuy nhiên, kết quả THA xong về tiền còn thấp (33%), việc phân định tài sản riêng trong khối tài sản chung chưa có kết quả (toàn tỉnh có 14 việc, với số tiền trên 5 tỷ đồng); khó khăn trong việc đấu giá tài sản; ý thức chấp hành pháp luật của người thi hành án còn chưa cao; cơ sở chật chất của các cơ quan THADS từ tỉnh đến các huyện, thành phố chưa đáp ứng được việc tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ vật chứng các vụ án hiện tại mới đầu tư kho vật chứng ở 04 đơn vị Cục THADS tỉnh đề nghị Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; quan tâm hỗ trợ kinh phí để tăng điều kiện làm việc của cơ quan; cấp đất để triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và kho vật chứng; tiếp tục tăng cường, giám sát việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính tại địa phương; đề nghị Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn kho vật chứng tại các cơ quan THADS hiện nay.
   Đồng chí Bùi Văn Tỉnh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn cũng thể hiên sự đồng tình vời bản Báo cáo, bên cạnh đó đồng chí Bí Thư yêu cầu thảo luận làm rõ một số hạn chế nguyên nhân tồn tại nêu lên trong bản Báo cáo. Tại buổi làm việc đã có các ý kiên thảo luân của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm Sát nhân dân, Công an Tỉnh và các sơ ban ngành… Nhằm phân tích làm rõ hơn nữa những Thuận lợi, khó khăn tồn tại, hạn chế trong các vu việc có tính phức tạp kéo dài nêu trong bản Báo cáo
 


Phat biểu thảo luân của các Sơ, Ban, Ngành nhằm phân tích làm rõ hơn những khó khăn tồn tại hạn chế trong bản Báo cáo
 
   Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao nỗ lực cố gắng của ngành trong công tác thi hành án thời gian vừa qua. Đồng chí Bí thư đề nghị, thời gian tới, trên cơ sở chủ trương của Trung ương và địa phương, ngành THADS phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả hơn.
    Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị giao năm 2017, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao
    Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 05/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự.
    Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong cơ quan Thi hành án dân sự. Thực hiện nghiêm và phối hợp tốt với cơ quan toà án trong công tác thi hành án; phối hợp với Sở Tư pháp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; phối hợp với lực lượng công an và chính quyền các cấp làm tốt quy trình cưỡng chế. Đối với một số vụ việc phức tạp kéo dài, kiến nghị với BCĐ có kế hoạch trình cơ quan có thẩm quyền, tạo tính thống nhất nhằm giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật. HĐND tỉnh có báo cáo chuyên đề định kỳ và kế hoạch giám sát đối với công tác tố tụng. Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh uỷ làm tốt công tác phối hợp đồng thời có chương trình làm việc cụ thể với từng cơ quan trong khối về công tác xét xử, điều tra, thi hành án. Tỉnh sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ cho ngành theo quy định của pháp luật. Đề xuất với Tổng cục có chương trình bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trinh độ nghiệp vụ thi hành án cho cán bộ thi hành án và sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Quan tâm xây dựng kho vật chứng; thực hiên công khai, minh bạch trong khâu đấu giá tài sản. Cơ quan  thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo UBND cùng cấp, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Đảng, Nhà nước cũng như cấp trên giao phó.
Bùi Công Định- Cục THADS tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: