Sign In

Bán tài sản theo quyết định của Tòa án để trả nợ, người mua tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, sở hữu tài sản vẫn bị kê biên để thi hành án. Đã đúng pháp luật quy định?

07/07/2015

Trên trang thông tin điên tử của Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 13/6/2015 chúng tôi có bài “Từ một bài báo, nghĩ về một quyết định của Tòa án”. Nội dung bài viết, chúng tôi muốn trao đổi một quyết định của Tòa án, chúng tôi cho rằng, đây là một quyết định “khó thi hành”. Tuy nhiên, cơ quan Thi hành án dân sự vẫn đưa ra tổ chức thi hành, đã bị khiếu nại gay gắt. Có các quan điểm giải quyết khác nhau, đến nay chưa giải quyết được.


Theo trang thong tin thi hanh an dan su Bo Tu Phap

Các tin đã đưa ngày: