Sign In

Hội nghị BTV Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

14/07/2015

- Ngày 14/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020 và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác triển khai cùng một số công tác khác. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 664/ 665 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) tổ chức xong Đại hội, đạt 99,8% và 3/14 Đảng bộ cấp trên cơ sở là Mai Châu, Cao Phong và Kim Bôi đã tổ chức xong Đại hội. Theo dự thảo báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp trình bày tại hội nghị, việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở đảm bảo về tiến độ, thời gian, đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết. Về xây dựng văn kiện Đại hội đã đảm bảo bố cục, phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tập hợp được ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân. Trong đó phần kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết đã chỉ rõ những ưu điểm, kết quả đạt được đồng thời làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác chuẩn bị nhân sự được đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn trình độ, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc, độ tuổi, cơ cấu ngành, lĩnh vực, số dư, đảm bảo có tính kế thừa và phát triển. Việc bầu cử được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, tôn trọng quyền ứng cử, bầu cử của đảng viên, danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập chuẩn bị đều có số dư từ 10 – 15% trở lên theo đúng quy định. Có 662/664 TCCSĐ bầu đủ số lượng cấp ủy, đạt 99,7%; 2 TCCSĐ bầu thiếu số lượng cấp ủy; 622/664 TCCSĐ bầu đúng nhân sự dự kiến; 42/664 TCCSĐ bầu không đủ nhân sự dự kiến. Đối với Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, 3/3 Đảng bộ đều có việc bầu không đúng nhân sự dự kiến.
Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế còn tồn tại trong quá trình tổ chức Đại hội tại các TCCSĐ và Đảng bộ trên cơ sở như: Công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội cấp cơ sở nhìn chung còn dàn trải. Phần kiểm kiểm của Ban Chấp hành còn trùng hợp với nội dung kiểm điểm thực hiện Nghị quyết ĐH. Đối với Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, báo cáo kiểm điểm của BCH chưa chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm của BCH, BTV trong nhiệm kỳ từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm. Công tác chuẩn bị nhân sự ở một số địa phương còn chủ quan, chưa nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên nên ở một số tổ chức Đảng Đại hội bầu cử cấp ủy không trúng theo phương án, đề án đã phê duyệt.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cần chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, nắm tình hình công tác nhân sự, kịp thời thông tin, trao đổi với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề mới phát sinh trong quá trình chuẩn bị nội dung Đại hội đối với Đảng bộ mình theo dõi. Ban tổ chức Tinhr ủy phối hợp với các ngành tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình thực hiện quy trình công tác nhân dự cấp ủy của các Đảng bộ, từ bước giới thiệu nhân dự đến bước chốt danh sách, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy các phương án tháo gỡ khó khăn đối với nhân sự dự kiến tham gia lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành phố.

 


Theo BÁO ĐIÊN TỬ HOÀ BÌNH

Các tin đã đưa ngày: