Thống kê thi hành án dân sự đối với trường hợp ủy thác thi hành án dân sự

Đề nghị được hướng dẫn kỹ về thống kê thi hành án dân sự trong trường hợp ủy thác thi hành án dân sự ?

Gửi bởi Nguyễn Thanh Hằng

Chủ động ra quyết định thi hành án trả lại tiền, tài sản cho đương sự

Luật Thi hành án dân sự có quy định Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với phần bản án, quyết định trả lại tiền, tài sản cho đương sự. Vậy, trường hợp bản án của Tòa án tuyên buộc ông A phải trả lại ngôi nhà đã thuê cho bà B có thuộc trường hợp chủ động ra quyết định thi hành án hay không ?

Gửi bởi Nguyễn Tuyên

Quy định về chấm dứt ủy quyền và quy định về yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm trong thi hành án

Bản án số 60/QĐST-DS ngày 24/3/3016 của Tòa án nhân dân thành phố C buộc ông Nguyễn Văn Bình phải trả cho tôi là 100.000.000đ. Tôi đã làm đơn yêu cầu thi hành án và Chi cục THADS thành phố C đã ra quyết định thi hành án. Do tôi bận công việc nên tôi ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Mặng thay tôi giải quyết thi hành án cho đến khi kết thúc thi hành án. Trong quá trình ông Mặng thực hiện theo ủy quyền của tôi thì ông  Mặng đã thống nhất với Chấp hành viên không xử lý tài sản của hộ gia đình ông Bình (do mẹ ruột ông Bình là bà Nguyễn Thị Ánh đứng tên). Tôi không đồng ý, vì ông Bình chỉ có tài sản chung nêu trên, không còn tài sản nào khác. Tôi đã làm giấy hủy giấy ủy quyền cho ông Mặng và tôi trực tiếp đứng đơn yêu cầu Chấp hành viên áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với tài sản hộ của ông Bình (hiện tại bà Nguyễn Thị Ánh đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng cho người khác tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất) nhưng Chấp hành viên không đồng ý áp dụng biện pháp ngăn chặn với lý do: Ông Mặng trước đây đã thống nhất không xử lý tài sản của hộ gia đình ông Bình và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là của bà Nguyễn Thị Ánh, bà Ánh không có nghĩa vụ gì trong Bản án số 60/QĐST-DS.
Hỏi: Trước đây người được tôi ủy quyền không yêu cầu xử lý tài sản hộ của ông Bình, hiện nay tôi đã hủy ủy quyền thì tôi có quyền yêu cầu xử lý tài sản của hộ gia đình ông Bình không? Việc Chấp hành viên không đồng ý áp dụng biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản của bà Nguyễn Thị Ánh có đúng không? Tôi phải làm gì để quyền lợi của tôi được bảo đảm theo quy định pháp luật?

Gửi bởi nguyễn Thành Trí

Quy định pháp luật về việc chi trả tiền đối với người được thi hành án là doanh nghiệp

Công ty tôi được Tòa án tuyên hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí, khi tôi liên hệ cơ quan Thi hành án dân sự thì được yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng của Công ty để được chi trả tiền. Cơ quan Thi hành án dân sự không chi trả bằng tiền mặt. Hỏi: Cơ quan Thi hành án dân sự trả lời Công ty tôi như trên có đúng không? Quy định pháp luật về việc chi trả tiền đối với người được thi hành án là doanh nghiệp?

Gửi bởi nguyễn đình tiến