Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1365/TB-CCTHADS ngày 07/12/2023

08/12/2023

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ 37, diện tích 100m2, địa chỉ thửa đất tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ904040, do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/12/2021 cho ông Lương Khắc Bình bà bà Nguyễn Thị Yến.
Cụ thể, đất có tứ cận như sau:
- Phía Đông giáp thửa đất số 27 dài 20m
- Phía Tây giáp thửa đất số 25 dài 20m
- Phía Nam giáp đường đi dài 5m
- Phía Bắc giáp rãnh thoát nước dài 5m
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: