Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 159/TB-CCTHADS ngày 11/12/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ (11/12/2023)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với tài sản: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 240, tờ bản đồ số 50 và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Lô 01-D6 , KDC An Hòa, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng theo GCNQSDĐ số CO 213884 cấp ngày 17/10/2018 cho ông Trà Tám và bà Phan Thị Thủy.

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo đấu giá tài sản số 573/TB-HDTV ngày 11/12/2023 (11/12/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo đấu giá tài sản số 573/TB-HDTV ngày 11/12/2023
Các tin đã đưa ngày: