Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 929/TB-CCTHADS ngày 22/05/2024

24/05/2024

TT Tên phương tiện ĐVT Số lượng Công suất Biển kiểm soát  
Số khung/Số máy
Năm sản xuất/ đưa vào sử dụng
1 Xe ô tô LAND CRUISER V8 cái 1 08 chỗ 99A-025.71 JTMHX05J305019189/
1UR0303676
2012
2 Xe ô tô TOYOTA CAMRY 2.5Q cái 1 05 chỗ 99A-194.11 0FK1E6005326/ 2AR1174270 2014
3 Xe ô tô TOYOTA CAMRY 2.4G cái 1 05 chỗ 99A-074.20 42K996005970/ 2AZE157473 2009
4 Xe ô tô TOYOTA CAMRY 2.4G cái 1 05 chỗ 99A-069.97 42K8A6007892/ 2AZE190745 2010
5 Xe ô tô bán tải FORD RANGER cái 1 05 chỗ 99C-110.30 FF20DW140277/ P4AT1045530 2012
6 Xe ô tô bán tải FORD RANGER cái 1 05 chỗ 99C-108.04 FF20DW140967/ ESS152800426 2012
7 Xe ô tô bán tải FORD RANGER cái 1 05 chỗ 99C-108.71 FF20DW142010/ P4AT1047869 2012
8 Xe tải DONGFENG gắn cẩu SOOSAN 10 tấn cái 1 11.8 tấn 99C-090.53 M6X4C1807705/ 153087650092 2012
9 Xe tải DONGFENG gắn cẩu SOOSAN 10 tấn cái 1 11.8 tấn 99C-073.25 M6X7A1801846/
153087839255
2010
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: