Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản

05/06/2023

Thông báo số 416/TB-CCTHADS ngày 05 tháng 6 năm 2023 về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vụ Nguyễn Thành Nam và bà Trương Thị Kim Dung; Địa chỉ: Ấp 7 xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Thông báo số 417/TB-CCTHADS ngày 05 tháng 6 năm 2023 về việc tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Nguyễn Thành Nam và bà Trương Thị Kim Dung; Địa chỉ: Ấp 7 xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: