Sign In

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 176/TB-CCTHADS ngày 18/12/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ

19/12/2023

Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá như sau:
Tổ chức thẩm định giá được lựa chọn:
Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: