Sign In

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 97/TB-CCTHADS ngày 01/02/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ (02/02/2023)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản  đối với tài sản sau:
- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 91, tờ bản đồ số 41, diẹn tích 77,8m2 toạ lạc tại địa chỉ: Tổ 19, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 190, tờ bản đồ số 41, diẹn tích 61,8m2 toạ lạc tại địa chỉ: Tổ 19, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. 
Các tin đã đưa ngày: