Sign In

THÔNG BÁO số: 663 ngày 08/8/2023 Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa vụ Trang Ngọc Thanh Lâm

08/08/2023

- Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
- Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016;
- Căn cứ Thông tư số: 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
- Căn cứ Bản án, Quyết định số 18/2022/DS-ST; số 19/2022/DS-ST cùng ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
- Căn cứ Bản án, Quyết định số 21/2022/QĐST-DS ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
  - Căn cứ Bản án, Quyết định số 28/2022/QĐST-DS ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
  - Căn cứ Bản án, Quyết định số 246/2022/DS-PT ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
- Căn cứ các quyết định thi hành án số 507/QĐ-CCTHADS, số 508/QĐ-CCTHADS, số 509/QĐ-CCTHADS, số 510/QĐ-CCTHADS, số 512/QĐ-CCTHADS, quyết định số 513/QĐ-CCTHADS,  cùng ngày 24/05/2022 và số 576/QĐ-CCTHADS, số 577/QĐ-CCTHADS, số 578/QĐ-CCTHADS cùng ngày 02/8/2022 và số 62/QĐ-CCTHADS ngày 12/10/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
- Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số Vc 48/23/BĐS-LAHA ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Tư vấn và Thẩm định giá LAHA.
- Căn cứ kết quả thực hiện Thông báo số: 443/TB-CCTHADS ngày 29/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa về việc thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
I. Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản bán đấu giá là:
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất
* Trích đo địa chính số 10-2023 gồm:
- Thửa đất số 691, tờ bản đồ số 7, diện tích 8930 m2, loại đất BHK: 1.607.400.000 đồng
- Thửa đất số 692, tờ bản đồ số 7, diện tích 387 m2, loại đất ONT: 686.925.000 đồng
- Thửa đất số 693, tờ bản đồ số 7, diện tích 287 m2, loại đất NTS: 51.660.000 đồng
- Thửa đất số 694, tờ bản đồ số 7, diện tích 2468 m2, loại đất LUC: 444.240.000 đồng
Các thửa đất tọa lạc tại Ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
* Công trình xây dựng trên đất
- Nhà chính:  Nhà chính nằm trên một phần thửa số 694 và một phần thửa 691, kết cấu, cột đà, bê tông, cốt thép, tường xây gạch, mặt trong lót gạch men, nền láng gạch men, sà gồ thép, mái lợp tol xóng vuông, la phong nhựa, mặt ngoài, mặt sau tô xi măng, mặt chính lát gạch men, có diện tích (10.5 m x 23.4 m) + (51 m x 13.1 m) gồm một cửa chính và 08 cửa sổ, mái che nhà chính có 02 nhà vệ sinh: 1.483.078.707 đồng
- Nhà trọ: Có 04 phòng liền kề với nhà chính, trong mỗi phòng có nhà vệ sinh, kết cấu, cột đà, bê tông, cốt thép, tường xây gạch, mặt trong lót gạch men, nền láng gạch men, sà gồ thép, mái lợp tol xóng vuông, la phong nhựa, mặt ngoài, mặt sau tô xi măng, mặt chính lát gạch men, có diện tích (5.06 m x 13.1 m) có 04 cửa đi bằng nhôm: 774.114.422 đồng
- Nhà trọ: Có 05 phòng, trong mỗi phòng có nhà vệ sinh, kết cấu, cột đà, bê tông, cốt thép, tường xây gạch, mặt trong lót gạch men, nền láng gạch men, sà gồ thép, mái lợp tol xóng vuông, la phong nhựa, mặt ngoài, mặt sau tô xi măng, mặt chính lát gạch men, có 05 cửa đi bằng nhôm: 967.643.028 đồng
- Nhà phụ: Chiều ngang 6.2 m, dài 10 m, cột đà bê tông cốt thép, tường xây gạch, tô hai mặt, nền láng gạch men, sà gồ thép, mái lợp tol xi măng, la phong nhựa, của chính kéo(Sắt): 95.592.096 đồng
- Mái che bên hong: Diện tích(4 m x 12.2 m) kết cấu cột gỗ sẻ, xà gồ gỗ, mái lợp tol thiết, nền láng xi măng: 366.000 đồng
- mái che phía trước: Cột bê tông cốt thép, xà gồ thép, mái lợp tol xi măng, nền láng xi măng:15.958.800 đồng
- Hàng rào nhà chính: Mặt trước chiều dài 13.6 m, tường lững cao 0.8 m, khung thép cáo 1.5 m, trụ và đà bê tông cốt thép, tường lững xây gạch 10cm, tô hai mặt: 30.685.680 đồng
+ Cửa cổng chính 02 cánh khung thép ngang (3 m x cao 1.9 m): 1.313.280 đồng
+ Hai trụ cổng ốp gạch men, ngang 0.45 m, dài 0.45 m, chiều cao 2.9 m: 3.911.085.
- Hàng rào nhà phụ: trụ đà bê tông cốt thép, dài 5.2 m, khung thép cao 1.2 m, tường lững 0.8 m, xây gạch 10 cm, tô hai mặt: 10.202.400 đồng
- Hàng rào phía sau nhà phụ: dài 11.5 m, tường lững, xây gạch 10 cm, tô hai mặt, cao 08 m: 21434.850 đồng
 - Cây trồng trên đất:
+ Dừa 20 cây (một năm tuổi): 2.000.000 đồng
+ Chuối 40 buội (một năm tuổi): 800.000 đồng
+ Xoài 01 cây (một năm tuổi); 60.000 đồng
+ Trang 05 bụi (một năm tuổi): 250.000 đồng
+ Mít 03 cây (một năm tuổi): 150.000 đồng
           2. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 6.197.785.000 đồng(Sáu tỷ, một trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm tám mươi lăm ngàn đồng).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:
- Có tên trong danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:
4.1. Thời gian đăng ký:  Từ thời điểm thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 11/8/2023
4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An). Điện thoại liên hệ: CHV: Trần Minh Đức  0918072614.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho các tổ chức bán đấu giá biết để tham gia./.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: