Sign In

Chi cục THADS TP Tân An, Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 1102/TB-CCTHADS ngày 31/10/2023 vụ Mai Văn Hoàng Long

31/10/2023

THÔNG BÁO
Công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
 
 
 
 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Quyết định số: 63/2022/QĐST-DS ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Toà án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 316/QĐ-CCTHADS ngày 29/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 425/QĐ-CCTHADS ngày 21/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số: 04/QĐ-CCTHADS ngày 12/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Biên bản kê biên ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo số: 1072/TB.CTHA ngày 27/10/2023  về việc thỏa thuận giá, lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An.                          
Do các đương sự không có thỏa thuận giá, lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản như sau:
1. Tên đơn vị có tài sản thẩm định giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An, địa chỉ: Số 216/3 Quốc lộ 1A, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
2. Tên tài sản thẩm định giá:
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1122, tờ bản đồ số 3, (diện tích thực tế theo mảnh trích đo địa chính số 1124.2023 của Công ty đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 14/7/2023 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 21/7/2023 là 10051,5m2),  mục đích sử dụng: Đất LUC,  Địa chỉ thửa đất: xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 649465, vào sổ cấp GCN số 01336 QSDĐ/0110-LA được Ủy ban nhân dân thị xã Tân An ( nay là thành phố Tân An) cấp ngày 04/02/1999 do ông (bà) Mai Văn Hoàng Long đứng tên QSDĐ. (diện tích theo giấy chứng nhận là 10130 m2,  thực tế đo đạc đã giảm 78,5 m2 so với giấy chứng nhận QSDĐ). Vị trí tiếp giáp của thửa đất:
- Đông giáp: Thửa số 1058, 1121, 1123, 1125;
- Tây giáp: Thửa số 888, 1806, 1805, 886, 2560, 885;
- Nam giáp: Thửa số 891;
- Bắc giáp:  Thửa số: 79, 80, 81;
Hiện trạng quyền sử dụng đất: đất đang canh tác lúa.
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo các tiêu chí sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá với quyền sử dụng đất, công trình gắn liền với đất;
- Có năng lực, uy tín và kinh nghiệm tổ chức thẩm định giá tài sản;
- Có thù lao dịch vụ, chi phí thẩm định giá phù hợp với thực tế;
- Có thẩm quyền phát hành chứng thư thẩm định giá tại địa bàn tỉnh Long An theo quy định pháp luật;
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Trong 02 ngày làm việc liên tiếp (trong giờ hành chính), kể từ thời điểm đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An, địa chỉ: Số 216/3 quốc lộ 1A, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An (Chấp hành viên Nguyễn Hồng Đạm, điện thoại liên hệ: 0947613517).
5. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An (trong giờ hành chính).
Tổ chức thẩm định giá có nhu cầu thì nộp hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá; hồ sơ năng lực (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; dịch vụ công ty cung cấp; mô hình, quy trình thực hiện; nhân sự; giấy tờ pháp lý; dự án tiêu biểu, ...) và các tài liệu khác có liên quan.
Tổ chức thẩm định giá cung cấp bản chính hoặc sao y bản chính các giấy tờ, tài liệu do tổ chức mình ban hành; cung cấp bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu khác không do tổ chức mình ban hành. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An không hoàn trả hồ sơ đối với tổ chức thẩm định giá tài sản không được lựa chọn.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo./.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: