Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ Thông Báo Kết quả chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên

30/10/2023

Căn cứ điểm khoản 2 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục  Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án;
Căn cứ Bản án số 39/2023/QĐ-PT ngày 13/02/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án số 82/2022/DS-ST ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐST-DS ngày 20/12/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-PT ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án số 42/2019/DS-ST ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
Căn cứ Bản án số 289/2023/DS-PT ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An.
Căn cứ Quyết định thi hành án số 694/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 431/QĐ-CCTHADS ngày 31/03/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 262/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 270/QĐ-CCTHADS ngày 02/03/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 417/QĐ-CCTHADS ngày 17/03/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 418/QĐ-CCTHADS ngày 17/03/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 682/QĐ-CCTHADS ngày 19/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 31/QĐ-CCTHADS ngày 03/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 07/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ;
Căn cứ biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 16/8/2023;
Căn cứ biên bản thõa thuận về giá và tổ chức thẩm định giá ngày 16/8/2023
Do đương sự không thỏa thuận được về giá và không thỏa thuận được việc chọn tổ chức thẩm định giá. Ngày 25/10/2023 Chi cục THADS huyện Tân Trụ có Thông báo số 801/TB-CCTHADS về việc chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên đăng trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh Long An.
          Nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An thông báo công khai kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án như sau:
Tài sản thẩm định giá:
1.Quyền sử dụng đất:
1.1 Thửa đất số 190, tờ bản đồ số 6, loại đất, ONT, diện tích đo đạc thực tế 247m2 tọa lạc tại: ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An do ông Phạm Văn Dũng đứng tên quyền sử dụng (theo Mảnh trích đo địa chính số 276-2023 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Trụ đo vẽ và duyệt ngày 29/8/2023).
1.2 Thửa đất số 489, tờ bản đồ số 6, loại đất, LUC, diện tích đo đạc thực tế 433,9m2 tọa lạc tại: ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, do ông Phạm Văn Dũng đứng tên quyền sử dụng (theo Mảnh trích đo địa chính số 276-2023 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Trụ đo vẽ và duyệt ngày 29/8/2023).
2.Tài sản gắn liền trên đất:
+ Nhà 1: (nhà tạm), xây dựng trên thửa đất số 190, tờ bản đồ số 6. diện tích 4,2m x8m = 33,6m2
Kết cấu cột bê tông đúc sẵn, vách xây gạch cao 0,5m, phía trên kéo lưới B40, đòn tay gỗ tạp, mái lá, nền gạch Ceramic
+ Nhà 2: (nhà chính) xây dựng trên trên thửa đất số 489, tờ bản đồ số 6, diện tích 5,5m 10,6m = 58,3m2
Kết cấu móng, cột, đà bê tông cốt thép, mái tôn, đòn tay gỗ, nền xi măng, vách xây gạch cao 1m, phía trên vách lá (2 bên) vách sau, vách trước, buồng xây gạch không tô.
+ Nhà 3 (nhà tạm) xây dựng trên trên thửa đất số 489, tờ bản đồ số 6,  diện tích 4,7m x 5,3m =24,91m2
Kết cấu cột bê tông đúc sẵn, đòn tay gỗ tạp, mái lá, vách lá, nền xi măng
3. Cây trồng: cây xanh 03 cây, mai vàng 02 cây, cây mít : 02 cây
Tổ chức thẩm định giá đăng ký:
01 hồ sơ của Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và định giá Châu Thành-Long An, địa chỉ: số 07, Phạm Thị Đẩu, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức thẩm định giá đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật được lựa chọn:
Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và định giá Châu Thành-Long An, địa chỉ: số 07, Phạm Thị Đẩu, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ thông báo.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: