Sign In

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

08/03/2020

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Sáng 08/3/2020, Cục THADS tỉnh họp về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các phòng.
Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 763/BTP-VP ngày 07/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Để ứng phó với diễn biến mới của tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát cao, Cục THADS tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế; hạn chế tham gia các hoạt động hội họp, tụ tập đông người, du lịch đến những vùng có dịch. Nếu có khả năng đã tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc các trường hợp có khả năng lây nhiễm cần thông tin ngay cho Thủ trưởng đơn vị và các cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn kịp thời.
Cục THADS tỉnh phát khẩu trang cho công chức, người lao động
Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị trong theo dõi, cập nhật những thông tin chính xác về diễn biến của tình hình dịch bệnh, không đưa, phát tán những thông tin không chính xác, gây hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến đời sống công chức, người lao động và nhân dân.
2. Rà soát, cân nhắc chỉ tổ chức các cuộc họp, hội nghị thật sự cần thiết tại trụ sở cơ quan, đơn vị; bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn; cung cấp khẩu trang cho các bộ phận thường xuyên phải tiếp xúc với khách ra vào cơ quan như bảo vệ, văn thư, bộ phận tiếp công dân..; phối hợp với cơ quan, đơn vị y tế thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng tại trụ sở làm việc.
Công chức, người lao động sát trùng trước khi vào cơ quan
3. Chủ động sử dụng nguồn kinh phí hợp lý cho công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Công văn số 645/TCTHADS-KHTC ngày 02/3/2020 của Tổng cục THADS về việc kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
4. Kịp thời thông tin về diễn biến của tình hình dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị về Văn phòng Cục THADS tỉnh để tổng hợp và hỗ trợ kịp thời.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: