Sign In

Chi đoàn Cục THADS tỉnh tham gia học trực tuyến các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

07/05/2020

Chi đoàn Cục THADS tỉnh tham gia học trực tuyến các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Ngày 07/5/2020, Đoàn viên Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến học tập 03 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 theo Công văn số 93-CV/ĐK ngày 06/5/2020 của Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”do đồng chí Hoàng Anh Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt chuyên đề. 
Qua Hội nghị, các đoàn viên Chi đoàn đã được nghe đồng chí Hoàng Anh Trung trình bày khái quát về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những nội dung liên quan đến việc nêu cao tinh thần trách nhiệm; chống chủ nghĩa cá nhân và nói đi đôi với làm. Đồng chí… đã đi sâu truyền đạt những nội dung trọng tâm, kèm theo những liên hệ, bình luận, đánh giá từ thực tiễn. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Trung đã giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà mỗi đảng viên cần đọc, cần nghiên cứu để học tập và làm theo.
Việc học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động chính trị sâu rộng trong Chi đoàn Cục THADS tỉnh. Đây cũng là dịp để mỗi đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị.


Theo Chi đoàn Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: