Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh BR-VT không ngừng lớn mạnh và trưởng thành

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh BR-VT không ngừng lớn mạnh và trưởng thành

19/07/2019

           Là một trong những ngành đầu tiên được Đảng và Bác quan tâm sau khi nước nhà độc lập, ngày 24/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 13/SL, quy định về tổ chức các Tòa án và các ngạch Thẩm phán....

Hoạt động của các Chi cục

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TÂN THÀNH

29/01/2018

Chiều ngày 25/01/2018, tại Hội trường Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Thành đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thành cho đồng chí Nguyễn Tiến Dũng. Tham dự buổi lễ có đồng...