Sign In

Phối hợp hiệu quả trong thi hành án lĩnh vực tín dụng - ngân hàng

Hoạt động của Cục

Phối hợp hiệu quả trong thi hành án lĩnh vực tín dụng - ngân hàng

16/05/2018

Sau 2 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 1309/QCPH/NHNN-THADS ngày 27-8-2015, công tác phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự (THADS) và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh BR-VT đã đạt được những kết quả khả quan, số vụ việc THA xong trong...

Hoạt động của các Chi cục

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TÂN THÀNH

29/01/2018

Chiều ngày 25/01/2018, tại Hội trường Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Thành đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thành cho đồng chí Nguyễn Tiến Dũng. Tham dự buổi lễ có đồng...