Sign In

Thành ủy Cần Thơ tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng đối với công tác Thi hành án dân sự

Hoạt động của các Chi cục

Nội dung đang được cập nhật

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO TRONG KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH

30/07/2019

Ngày 29 tháng 6 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ - Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Nội chính đăng cai tổ chức giao lưu thể thao trong Khối thi đua các Cơ quan Nội chính thành phố Cần Thơ

KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI CHẤP HÀNH VIÊN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

15/03/2018

    Chấp hành viên thi hành án dân sự (THADS) là một chức danh tư pháp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm theo trình tự nhất định khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn; có nhiệm vụ tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo...