Sign In

Thành ủy Cần Thơ tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng đối với công tác Thi hành án dân sự

Hoạt động của các Chi cục

Nội dung đang được cập nhật

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO TRONG KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH

30/07/2019

Ngày 29 tháng 6 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ - Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Nội chính đăng cai tổ chức giao lưu thể thao trong Khối thi đua các Cơ quan Nội chính thành phố Cần Thơ

TIẾP TỤC NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CÔNG VỤ TRONG THADS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

23/10/2019

           Năm 2019, Cục THADS TP xây dựng chủ đề năm“kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả”, kết quả THADS trong toàn ngành về việc: tổng số thụ lý: 17.859 việc, tăng 1.242 việc so với cùng kỳ,...