Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI SỞ TƯ PHÁP- THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LUÔNG PHA BANG ( NƯỚC CHDCND LÀO)

Hoạt động của Cục

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 9 THÁNG NĂM 2018

23/07/2018

    “ Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, ngày 20/7/2018, Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 9 tháng  năm 2018. Dự Hội nghị có lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, lãnh...

Hoạt động của các Chi cục

HUYỆN NẬM PỒ TỔ CHỨC LỄ KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

25/03/2016

Ngày 10/3/2016, tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Pồ, Liên ngành tố tụng của huyện đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THADS TỈNH LẦN THỨ III- NHIỆM KỲ 2017-2022

07/07/2017

     “ Được sự nhất trí của Cấp ủy Chi bộ Cục THADS và Công đoàn viên chức tỉnh, ngày 27/6 Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lường Văn Sương- Bí thư Chi...