Sign In

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP PHAN CHÍ HIẾU THĂM CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Hoạt động của Cục

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP PHAN CHÍ HIẾU THĂM CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN

17/01/2018

       “ Kết hợp chuyến công tác tai tỉnh Điện Biên, ngày 17/01/2018, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã đến thăm, động viên tập thể Lãnh đạo, công chức Cục thi hành án dân sự tỉnh ”.

Hoạt động của các Chi cục

HUYỆN NẬM PỒ TỔ CHỨC LỄ KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

25/03/2016

Ngày 10/3/2016, tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Pồ, Liên ngành tố tụng của huyện đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THADS TỈNH LẦN THỨ III- NHIỆM KỲ 2017-2022

07/07/2017

     “ Được sự nhất trí của Cấp ủy Chi bộ Cục THADS và Công đoàn viên chức tỉnh, ngày 27/6 Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lường Văn Sương- Bí thư Chi...