Sign In

HỘI NGHỊ GIAO BAN KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG NĂM 2019

Hoạt động của Cục

HỘI NGHỊ GIAO BAN KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG NĂM 2019

24/04/2019

       “ Chiều ngày 19/4/2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý II năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III năm 2019; đồng chí Lường Văn Sương...

Hoạt động của các Chi cục

HUYỆN NẬM PỒ TỔ CHỨC LỄ KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

25/03/2016

Ngày 10/3/2016, tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Pồ, Liên ngành tố tụng của huyện đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG TRUYỀN THỐNG NGÀNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ VII- NĂM 2019

11/01/2019

     “ Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao trong năm 2019, lập thành tích mừng Đảng- mừng xuân- mừng đất nước đổi mới, ngày 05 và 06/01/2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức giải cầu lông truyền thống năm 2019...