Sign In

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP LÊ THÀNH LONG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CỤC THADS TỈNH ĐIỆN BIÊN

Hoạt động của Cục

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN BẾ MẠC ĐỢT HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ CỤM SỐ 3 NĂM 2018

17/04/2018

       Vừa qua, Cụm tự vệ số 11 gồm các cơ quan: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Sở văn hóa tỉnh Điện Biên tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018....

Hoạt động của các Chi cục

HUYỆN NẬM PỒ TỔ CHỨC LỄ KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

25/03/2016

Ngày 10/3/2016, tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Pồ, Liên ngành tố tụng của huyện đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THADS TỈNH LẦN THỨ III- NHIỆM KỲ 2017-2022

07/07/2017

     “ Được sự nhất trí của Cấp ủy Chi bộ Cục THADS và Công đoàn viên chức tỉnh, ngày 27/6 Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lường Văn Sương- Bí thư Chi...