Sign In

Đồng Tháp: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm và làm việc tại Cục Thi hành án dân sự

Hoạt động của Cục

Đồng Tháp: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm và làm việc tại Cục Thi hành án dân sự

04/06/2018

Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp. Đoàn công tác gồm có đại diện lãnh đạo và một số cán bộ của Ban Nội chính, Văn phòng...

Hoạt động của các Chi cục

Kiểm tra công tác năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông

25/05/2018

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018, Đoàn kiểm tra Cục Thi hành án dân sự đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông.  

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đồng Tháp: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Lễ kết nạp đảng viên mới

31/05/2018

Chiều 24 tháng 5 năm 2018, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thái Đức Tuệ Mẫn...

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo gương Bác

19/03/2018

Phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với tư tưởng, đạo đức, mục đích sống của Người, vừa cao cả vừa thiết thực, thể hiện trên mọi lĩnh vực sống và làm việc của Người, là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ...

Trang phục mới cho công chức làm công tác thi hành án dân sự

20/04/2018

Trang phục và phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự được quy định cụ thể tại Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ...