Sign In

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Hoạt động của Cục

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

20/08/2019

Ngày 07/4/2014, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công...

Hoạt động của các Chi cục

Tiêu hủy ma túy

31/07/2019

Chiều ngày 29/7/2019, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản trong các vụ “Vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy”...  

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

13/08/2019

Ngày 02/6/2005, Bộ Chính trị khóa IX ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trong đó, Nghị quyết đề ra mục tiêu: “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện...

Vướng mắc trong việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự

24/07/2019

Việc tạm hoãn xuất cảnh của người phải thi hành án được quy định tại Điều 51 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thi hành án dân sự (THADS). Trên thực tế, việc áp dụng quy định này đã mang lại những...

Tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp năm 2019

21/08/2019

Sáng ngày 20/8/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công ty Cổ phần Misa – Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh tổ chức khóa tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2017 cho đội ngũ kế toán phụ trách...