Sign In

Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường nhà nước và triển khai một số văn bản liên quan đến công tác thi hành án dân sự

Hoạt động của Cục

Cục trưởng làm việc với 07 đơn vị có kết quả thi hành án 10 tháng năm 2017 đạt tỷ lệ thấp và có lượng án lớn

23/08/2017

Sáng ngày 22/8/2017, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) Bùi Văn Tấn chủ trì tổ chức buổi làm việc với 07 đơn vị có kết quả thi hành án đạt tỷ lệ thấp, có lượng án lớn hay tỷ lệ giảm việc, giảm tiền tăng cao trong 10 tháng năm 2017 và chỉ đạo triển...

Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường nhà nước và triển khai một số văn bản liên quan đến công tác thi hành án dân sự

31/08/2017

Ngày 30/8/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường nhà nước và triển khai một số văn bản liên quan trong lĩnh vực thi hành án dân sự, với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng....