Sign In

Tọa đàm Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Hoạt động của Cục

Tọa đàm Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

20/07/2017

Thực hiện Kế hoạch số 2220/KH-BTP ngày 29/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc Hướng tới Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2017) trong Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS), ngày 19/7/2017, hôm nay, Cục THADS tỉnh tổ chức Tọa...

Hoạt động của các Chi cục

Thanh Hà: Chi cục Thi hành án dân sự huyện tổ chức Hội nghị triển khai năm 2016

19/01/2016

            Chiều 19/01/2016, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Tường - Cục trưởng Cục THADS tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2015

28/01/2016

Ngày 22/01/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh và được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...