Sign In

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý

Hoạt động của Cục

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý

20/01/2020

Nhân dịp đón Tết cổ truyền mừng xuân Canh Tý, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác, làm việc trong Ngành...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương tổ chức Hội nghị tiếp nhận hồ sơ thi hành án, sau khi có Quyết định sáp nhập năm xã vào địa bàn thành phố.

03/01/2020

Ngày 16 tháng 10 năm 2019 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị Quyết số 788/NQ-UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Theo đó, UBTVQH quyết định sáp nhập hai xã Tiền Tiến và Quyết Thắng của huyện Thanh...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

10/01/2020

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đư­­ợc sự nhất trí, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục THADS tỉnh Hải Dương và Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hải Dương, Sáng ngày 10/01/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục THADS tỉnh Hải Dương đã tổ chức...

Thay đổi tỷ lệ trích nộp NSNN tiền thu phí thi hành án dân sự

22/11/2019

Ngày 24/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTP về việc quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

28/11/2019

Ngày 21/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTP về việc quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.   Thông tư gồm 3 Chương, 16 Điều, thay...