Sign In

Chi đoàn Cục THADS tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao ban công tác tháng 8 năm 2019

13/08/2019

Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 09/8/2019, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2019, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và đề ra một số nhiệm vụ thực hiện trong tháng 8. Cục trưởng Nguyễn...

Hoạt động của các Chi cục

Gia Lộc: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự (THADS).

12/06/2019

Thực hiện Quyết định số 188/QĐ-VKS-P11 ngày 29/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hải Dương, chiều ngày 11/6/2019, VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện Gia Lộc....

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi đoàn Cục THADS tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022

14/08/2019

Sáng ngày 13/8/2019, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2019 - 2022) nhằm đánh giá kết quả công tác đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019-2022...

Tha tù trước thời hạn có điều kiện thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của cải cách tư pháp trong thi hành án dân sự

21/08/2019

Thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện là bước cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Nghị quyết số 49-NQ/TW);...