Sign In

Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng

Hoạt động của Cục

Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng

17/01/2020

Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD-CĐVC ngày 28/11/2019 của Công đoàn viên chức thành phố Hải Phòng về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Công đoàn Cơ quan tổ chức Hội nghị...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2022

20/01/2020

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 20/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 174-KH/ĐU...

BÀN VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA CHẤP HÀNH VIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

27/08/2019

Chấp hành viên có vai trò quan trọng trong việc tổ chức thi hành án, quyết định trực tiếp đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền...

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

23/01/2019

Sáng 23/1, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố dự và chủ trì...