Sign In

Đại hội Công đoàn cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022

Hoạt động của Cục

Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự

01/09/2017

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2017, nhằm nhận diện, đánh giá những sai sót, vi phạm về nghiệp vụ thi hành án dân sự qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là...

Hoạt động của các Chi cục

Cum thi đua sô 1 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017

11/10/2017

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự thành phố, ngày 06/10/2017 Cụm thi đua số 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Binh-Phó Cụm...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đại hội Công đoàn cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022

20/10/2017

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CĐVC ngày 9/01/2017 và Hướng dẫn số 02/ HD-CĐVC ngày 23/3/2017 của Công đoàn Viên chức thành phố Hải Phòng về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023, ngày...