Sign In

Công bố quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên thi hành án dân sự và điều động cán bộ công chức Cục Thi hành án dân sự thành phố

BÀN VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA CHẤP HÀNH VIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

27/08/2019

Chấp hành viên có vai trò quan trọng trong việc tổ chức thi hành án, quyết định trực tiếp đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền...

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

23/01/2019

Sáng 23/1, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố dự và chủ trì...