Sign In

Hội nghị Giao ban trực tuyến Quý 1 năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự với 63 Cục THADS địa phương

Hoạt động của Cục

Hội nghị Giao ban trực tuyến Quý 1 năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự với 63 Cục THADS địa phương

16/01/2018

Sáng ngày 15/01/2018, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến với 63 Cục Thi hành án dân sự địa phương nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính Quý...

Hoạt động của các Chi cục

Cum thi đua sô 1 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017

11/10/2017

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự thành phố, ngày 06/10/2017 Cụm thi đua số 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Binh-Phó Cụm...