Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức tiêu hủy Ma túy nhằm nâng cao hiệu quả đợt thi đua cao điểm dịp 9 tháng công tác THADS năm 2018

Hoạt động của các Chi cục

Ban Chỉ đạo THADS huyện Chương Mỹ họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018

10/05/2018

Để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự tại Công điện số 952/CĐ-TCTHADS ngày 23/03/2018 về việc tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2018 và Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo THADS...

Thi hành phán quyết của Trọng tài thương mại - một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện

08/03/2018

Với những ưu việt của thủ tục giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài Thương mại, ngày càng có nhiều chủ thể lựa chọn giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường Trọng tài. Theo số liệu của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam(VIAC)[1], từ năm...

Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố

23/06/2017

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội, chiều ngày 14 tháng 6 năm 2017, đồng chí  Lê Hồng Sơn - Uỷ viên Ban thường vụ Thành Uỷ - Phó  Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên...