Sign In

Cục THADS tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường ký quy chế phối hợp trong công tác THADS

Hoạt động của Cục

Cục THADS tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường ký quy chế phối hợp trong công tác THADS

06/12/2019

Ngày 25/11/2019, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tinh đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS Hương Khê bàn giao nhà tình nghĩa

23/09/2019

Sáng 17/9/2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Hương Khê, Hà Tĩnh II phối hợp  bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Khiến, tại xóm 15, xã...

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

03/01/2018

Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. BLHS có nhiều nội dung mới, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy về chính sách hình sự, đề...

Bộ trưởng Lê Thành Long báo cáo về công tác thi hành án năm 2017

07/11/2017

Tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội, sáng 6/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2017.