Sign In

Hội nghị Tổng kết công tác Thi Hành Án Dân Sự tỉnh Lâm Đồng (17/12/2019)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020. Thực hiện Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 29/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Ngày 12/12/2019, Cục Thi hành án dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020. Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thọ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, tham gia Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc cục, các lãnh đạo Chi cục cùng toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục, Chấp hành viên, thẩm tra viên và các văn thư trong toàn hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng.

Bộ tư pháp kiểm tra công tác tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng (01/10/2019)

        Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do ông Nguyễn Thanh Bình – Cục trưởng Cục công tác phía nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình tổ chưc, hoạt động tại Cục.
        Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Bộ tư pháp năm 2019 và đề cương, kế hoạch kiểm tra của Đoàn.
        Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra các nội dung tai Quyết định số 890/QĐ-BTP ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong đó đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình thực hiện phân bổ biên chế, Đề án vị trí việc làm; thực trạng cơ cấu tổ chức, biên chế của đơn vị, đánh giá sự phù hợp và chưa phù hợp về cơ cấu tổ chức, số lượng biên chế; thực hiện số lượng phó thủ trưởng đơn vị, quy định lãnh đạo cấp trên không kiêm nhiệm thủ trưởng đơn vị cấp dưới, số lượng lãnh đạo cấp phòng; Kiểm tra tình hình ban hành và thực hiện quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc đơn vị và tình hình thự hiện công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị trong giai đoạn từ tháng 01/2018 đến tháng 4/2019.
 
         
          Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Qua kiểm tra sẽ đánh giá đúng quá trình ban hành các quyết định, quy chế trong công tác tổ chức và các hoạt động liên quan tới tổ chức cán bộ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những cách làm, kinh nghiệm hay để phát huy; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục cũng như những đề xuất, kiến nghị với Bộ Tư pháp các giải pháp để kịp thời tháo gỡ trong thời gian tới. Thời gian kiểm tra của đoàn, dự kiến trong vòng một ngày. Đến tháng 10, đoàn sẽ thông báo kết luận kiểm tra.
                                                                              Theo Phòng Tổ chức cán bộ
  

Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành THADS Việt Nam (19/7/1946 - 19/7/2019). (19/07/2019)

Chiều ngày 19/7, Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành THADS Việt Nam (19/7/1946 - 19/7/2019).
       

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÂM ĐỒNG (20/06/2019)

 Sáng ngày 17/6/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đối với đồng chí Lê Thị Hồng Ngọc – Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. (25/04/2019)

           Thực hiện Chương trình công tác của Cục Thi hành án dân sự, sáng ngày 25/4/2019 Đoàn công tác Cục THADS tỉnh do đồng chí Trần Hữu Thọ - Cục trưởng làm Trưởng đoàn và chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia có đồng chí Vũ Ngọc Thành – Phó Cục trưởng; các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục và toàn thể CBCC Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt.

         Theo báo cáo tóm tắt của Chi cục trình bày tại buổi làm việc, kết quả 06 tháng đầu năm, đơn vị bám sát chương trình trọng tâm và chỉ đạo của cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm trình UBND thành phố xem xét, cho ý kiến để Cục trưởng phê duyệt và triển khai đến công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện. Về việc, tổng số thụ lý là 1.997 việc, giải quyết đạt 39,38%, (so với chỉ tiêu giao thiếu 33,62%); về tiền, 759 tỷ 492 triệu đồng, giải quyết đạt 5,24%% (so với chỉ tiêu giao thiếu 27,76%).
          Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác THADS tại địa bàn, tính bình quân tỷ lệ toàn tỉnh hiện là đơn vị đạt chỉ tiêu thấp cả về việc và tiền; tiến độ giải quyết án còn chậm, nhất là những vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế…

 

 

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí  Trần Hữu Thọ -  Cục trưởng  ghi nhận sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức Chi cục THADS thành phố Đà Lạt trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bên cạnh đó cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến giải quyết án tỷ lệ thấp và yêu cầu Chi cục rút kinh nghiệm, khẩn trương đề ra các giải pháp khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2019, Chi cục cần phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả giải quyết những vụ án phức tạp, tồn đọng kéo dài; nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS; bám sát sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, sự quan tâm, lãnh đạo của Thành ủy, UBND và các cơ quan, ban, ngành của thành phố để triển khai, thực hiện và quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.


                                                                                                        Nguyễn Thị Hường - CVP Cục.

Các tin đã đưa ngày: