Sign In

Chi cục THADS thành phố Đồng Hới tổ chức lễ Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi

11/06/2018

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, nhân dịp  ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, được sự nhất trí của lãnh đạo cơ quan, Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa các cháu thiếu nhi là con em...