Sign In

Đại hội Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022

Hoạt động của Cục

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG BÌNH TỔ CHỨC HỌP BÁO QUÝ IV/2017

11/10/2017

Đến dự buổi Họp báo có Đại diện Lãnh đạo Phòng tuyên truyền – báo chí – xuất bản - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, Phòng Nội chính – Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông, đại diện...