Sign In

ĐOÀN CÁN BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH SAVANMAKHET - CHDCND LÀO THĂM LÀM VIỆC TẠI CỤC THADS TỈNH QUẢNG TRỊ

Hoạt động của Cục

ĐOÀN CÁN BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH SAVANMAKHET - CHDCND LÀO THĂM LÀM VIỆC TẠI CỤC THADS TỈNH QUẢNG TRỊ

25/08/2017

Nhân chuyến thăm và trao đổi, học tập kinh nghiệm với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, ngày 24 tháng 8 năm 2017 đoàn Sở Tư pháp tỉnh Savanakhet - CHDCND Lào do đồng chí: Uphayvanxaynhavong - Giám đốc sở làm Trưởng đoàn thăm và làm việc với Cục Thi hành...

Hoạt động của các Chi cục

Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 47 - KH/TU ngày 22 tháng 3 năm 2017 về việc “ Tổ chức diễn đàn vai trò của Chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên”

24/08/2017

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Những hoạt động tích cực của tuổi trẻ Đoàn thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị

12/04/2016

Hưởng ứng tháng Thanh niên “Hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT THI HÀNH ÁN, NHẤT LÀ CÁC VỤ VIỆC KHÓ, CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

03/07/2017

Ngay sau khi kết thúc năm 2016, trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự, lãnh đạo Cục thi hành án dân sự thấy rằng: Số lượng thụ lý các Bản án đã có hiệu lực của Tòa án để tổ...

TỰ HÀO NGÀNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

13/07/2016

Ngành ta- Thi hành án ,Tự hào 70 năm ấy biết bao ân tình Chức năng, nhiệm vụ hiển vinh Thi hành bản án, lý - Tình vẹn đôi.