Sign In

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch 47/KH-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị

Hoạt động của Cục

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch 47/KH-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị

26/12/2017

Ngày 22  tháng 12 năm 2017, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ  “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THADS TỈNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NHÂN KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ 20/10

27/10/2017

Nhân Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) và 07 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2017). Được sự nhất trí của Cấp ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT THI HÀNH ÁN, NHẤT LÀ CÁC VỤ VIỆC KHÓ, CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

03/07/2017

Ngay sau khi kết thúc năm 2016, trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự, lãnh đạo Cục thi hành án dân sự thấy rằng: Số lượng thụ lý các Bản án đã có hiệu lực của Tòa án để tổ...

TỰ HÀO NGÀNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

13/07/2016

Ngành ta- Thi hành án ,Tự hào 70 năm ấy biết bao ân tình Chức năng, nhiệm vụ hiển vinh Thi hành bản án, lý - Tình vẹn đôi.