Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với các Cục Thi hành án dân sự địa phương

Hoạt động của Cục

Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với các Cục Thi hành án dân sự địa phương

27/02/2017

Ngày 25/2/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017; triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế,...

Hoạt động của các Chi cục

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

05/06/2017

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Những hoạt động tích cực của tuổi trẻ Đoàn thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị

12/04/2016

Hưởng ứng tháng Thanh niên “Hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT THI HÀNH ÁN, NHẤT LÀ CÁC VỤ VIỆC KHÓ, CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

03/07/2017

Ngay sau khi kết thúc năm 2016, trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự, lãnh đạo Cục thi hành án dân sự thấy rằng: Số lượng thụ lý các Bản án đã có hiệu lực của Tòa án để tổ...

TỰ HÀO NGÀNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

13/07/2016

Ngành ta- Thi hành án ,Tự hào 70 năm ấy biết bao ân tình Chức năng, nhiệm vụ hiển vinh Thi hành bản án, lý - Tình vẹn đôi.