Sign In

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

Hoạt động của Cục

Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động thi hành án.

14/03/2017

Tuyên Quang là tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc, có diện tích 5.867,9 km2, dân số trên 75 vạn người; mật độ dân số 128 người/km2. Tỉnh có 22 dân tộc (trong đó dân tộc Kinh 46%, Tày 26%, Dao 13%, Sán Cháy 8%, còn lại là các dân tộc khác). Toàn tỉnh...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố tham gia “ Tết Trồng cây” chào mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

10/02/2017

Trong không khí từng bừng của ngày đầu xuân, hưởng ứng Lễ phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Đinh Dậu 2017 do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, sáng ngày 02/02/2017 (tức  mùng 6 tết), Chi cục Thi hành án dân sự thành phố...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội Cựu chiến binh Cục thi hành án dân sự tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022

27/03/2017

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-CCB ngày 04/7/2016 của Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội Cựu chiến binh các cấp, ngày 24/03/2017, được sự nhất trí của Ban Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự và Hội cựu chiến...

Có cần đề nghị cơ quan đăng ký quyền sở hữu, đăng ký giao dịch bảo đảm cung cấp thông tin trước khi kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án?

23/03/2017

Điều 89 Luật Thi hành án dân sự quy định: “Trước khi kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên yêu cầu cơ quan đăng ký cung cấp thông tin về...