Sign In

Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Hoạt động của Cục

Đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

19/06/2018

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Kế hoạch số 215/KH-MTTQ-BTT ngày 09/5/2018 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trần tổ quốc tỉnh Tuyên Quang về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

29/05/2018

Chiều ngày 25/5/2018 Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Hội...

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thi hành án tín dụng, ngân hàng tại Hà Nội cần được giải quyết

08/06/2018

Việc thi hành án dân sự liên quan tổ chức tín dụng, ngân hàng, đặc biệt là liên quan đến thí điểm xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội tại Hà Nội đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên còn nhiều khó khăn, vướng...

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

20/06/2018

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Thông tư này quy định về ký số, kiểm tra chữ ký số trên văn bản điện tử; yêu cầu...