Sign In

Trao quyết định luân chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Na Hang.

Hoạt động của Cục

Trao quyết định luân chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Na Hang.

20/08/2018

Trong 2 ngày 16 và 17/8/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức trao Quyết định luân chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương, Hàm Yên và Na Hang . Dự  buổi lễ trao Quyết định có...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức thành công buổi cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

04/09/2018

Căn cứ Bản án số 179/2017/HNGĐ-ST ngày 01/9/2017 của Toà án nhân dân thành phố Tuyên Quang; Bản án số 14/2017/HNGĐ-PT ngày 07/12/2017 của Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, xét đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, Chi cục Thi hành...

Nghị định của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

13/09/2018

Ngày 11/9/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định số 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 về việc giữ...