Sign In

Công bố Quyết định Thanh tra tại Cục THADS tỉnh Tuyên Quang, Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang, Chi cục THADS huyện Sơn Dương

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

09/11/2018

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, ngày 09/11/2018 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức thành công buổi cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

04/09/2018

Căn cứ Bản án số 179/2017/HNGĐ-ST ngày 01/9/2017 của Toà án nhân dân thành phố Tuyên Quang; Bản án số 14/2017/HNGĐ-PT ngày 07/12/2017 của Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, xét đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, Chi cục Thi hành...

Vướng mắc về giải quyết tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự

13/11/2018

Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự là một trong những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Loại tranh chấp này trong...

Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

09/11/2018

Ngày 6/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua.