Sign In

Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hoạt động của Cục

Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác THADS, HC, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tổ chức cán bộ

07/12/2017

Thực hiện kế hoạch công tác và chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, vừa qua Cục THADS tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tổ chức,...

Hoạt động của các Chi cục

Kiểm tra thực hiện Quy chế phối hợp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên

15/11/2017

Thực hiện Kế hoạch của Cục Thi hành án dân sự, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về thực hiện kiểm tra thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, ngày 06/11/2017 Đoàn Kiểm tra liên ngành đã tiến hành...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2022

23/10/2017

Ngày 20/10/2017, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2017 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho...

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xác minh, phân loại án

01/12/2017

Trong thời gian qua, hoạt động kiểm tra công tác thi hành án dân sự luôn được lãnh đạo Bộ Tư pháp và lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm. Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ...