Sign In

Triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Hoạt động của Cục

Ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự

07/06/2017

Với mục đích nâng cao nhận thức và động viên, khích lệ, giáo dục truyền thống cho đội ngũ người làm công tác Thi hành án dân sự và phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ngày 08/02/2016 Cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch tổ...

Hoạt động của các Chi cục

Chuyển biến công tác thi hành án ở Yên Sơn

14/06/2017

TQĐT - Hai năm trở lại đây, công tác thi hành án ở Yên Sơn luôn vượt kế hoạch đề ra. Bản án của Tòa được thi hành khẩn trương, đúng thời gian quy định đã góp phần giữ nghiêm cán cân công lý, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2017

03/05/2017

Thực hiện Kế hoạch của Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh chuyên đề năm 2017, sáng ngày 21/4/2017 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề...

Miễn, giảm khoản tiền lãi chậm thi hành án thực hiện thế nào cho đúng?

08/06/2017

Miễn, giảm thi hành án là một quy định nhằm xem xét, xóa bỏ hoặc giảm bớt một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước đối với người phải thi hành án khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Việc được xem xét miễn, giảm một mặt là quyền của người...

Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị

23/05/2017

Ngày 28/4/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí,...