Sign In

Chỉ đạo triển khai công tác năm 2018

Hoạt động của Cục

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

06/10/2017

Tiếp công dân là nhiệm vụ quan trọng luôn được các cấp, các ngành quan tâm nhất là hệ thống các cơ quan thi hành án. Thông qua công tác tiếp công dân những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của công dân được các cơ quan thi hành án dân sự hướng dẫn, giải thích,...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự Hàm Yên giao tài sản cho người mua tài sản trúng đấu giá.

25/09/2017

Thi hành Quyết định thi hành án số 29 và 30/QĐ-CCTHADS ngày 16/10/2015 của Chi cục THADS huyện Hàm Yên;  qua quá trình tổ chức kê biên và bán đấu giá tài sản (giảm giá 11 lần), ngày 21/9/2017 Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

18/09/2017

Ngày 14/9/2017 Công đoàn cơ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh - Phó Chủ tịch và đồng chí Hoàng Đức Hợp - Ủy viên Ban Chấp hành Liên...

Những vướng mắc, bất cập quy định Luật Thi hành án dân sự năm 2014

05/09/2017

Luật Thi hành án dân sự (THADS) năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (viết tắt Luật THADS năm 2014), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, Luật đã mở rộng, tạo điều kiện cho người được thi hành án không chỉ có quyền yêu cầu thi hành án, đình...

Ngày 09 tháng 11 – Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

17/10/2017

Cách đây 71 năm ngày 09 tháng 11 năm 1946 đã trở thành lịch sử, ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - đây chính là ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp năm 1946 – đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài...