Sign In

Nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cán bộ, công chức, người lao động tại Cục thi hành án dân sự

Hoạt động của Cục

Nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cán bộ, công chức, người lao động tại Cục thi hành án dân sự

19/05/2017

Thực hiện quy định của Bộ Luật lao động về việc đảm bảo công tác chăm sóc, theo dõi và quản lý sức khỏe người lao động; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Kế hoạch của Cục thi hành án dân sự về  tổ chức Tháng hành động về an toàn,...

Hoạt động của các Chi cục

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

22/05/2017

Thực hiện Quyết định số 429-QĐ/TU ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc tặng Huy hiệu Đảng, sáng ngày 19 tháng 5 năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2017

03/05/2017

Thực hiện Kế hoạch của Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh chuyên đề năm 2017, sáng ngày 21/4/2017 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề...

Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị

23/05/2017

Ngày 28/4/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí,...