Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự Tuyên Quang

Hoạt động của Cục

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự Tuyên Quang

09/08/2017

Nhằm đảm bảo công tác thi hành án dân sự tuân theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện vi phạm để yêu cầu khắc phục, xử lý (nếu có), ngày 08/8/2017 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch trực...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm THADS năm 2017

28/06/2017

Để thực hiện Kế hoạch số 126/KH-CTHADS ngày 02/3/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc thực hiện phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự đợt 1 năm 2017, lập thành tích chào mừng 71 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946...

Những lưu ý trong thực hiện uỷ thác thi hành án dân sự

24/07/2017

Ủy thác thi hành án dân sự có vai trò rất quan trọng trong hoạt động thi hành án dân sự góp phần bảo đảm thi hành kịp thời, đầy đủ nội dung phần quyết định của bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự, bảo đảm thực thi quyền,...