Sign In

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các học viên Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng hình ảnh cán bộ: “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”

01/02/2018

Tuyên Quang Xuân Mậu Tuất - Học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ của ngành đã giúp lãnh đạo, cán bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh nâng cao chất lượng xử lý công việc. Việc làm theo Bác đã lan tỏa và tạo ra phong trào...

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THADS HUYỆN HÀM YÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA GIỮA LÃNH ĐẠO CHI CỤC VỚI LÃNH ĐẠO BCH CÔNG ĐOÀN

17/01/2018

Chiều ngày 11/01/2018, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hứa Đức Hạnh - Phó Cục trưởng và lãnh đạo các phòng chuyên môn Cục Thi hành án dân...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

28/01/2018

Ngày 25/01/2018 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Chi bộ (mở rộng đến quần chúng) phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng...

Kê biên nhà ở trên đất của người khác để thi hành án - Một số vấn đề pháp lý đặt ra từ thực tiễn

22/01/2018

Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, trong đó có nhà ở (sau đây gọi tắt là kê biên nhà ở) là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự được quy định tại Điều 71 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều năm...