Sign In

Cục THADS tỉnh Yên Bái thăm và chúc tết các gia đình chính sách xã Đông Quan

Hoạt động của các Chi cục

Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Lục Yên

17/07/2017

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-VKS-P11 ngày 14 tháng 6 năm 2017 và Kế hoạch số 417/KH-VKS-P11 ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên Bái về việc Trực tiếp kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật về thi hành án dân sự đối với Chi cục...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chúc mừng ngày Phụ nữ Viêt Nam 20 - 10

16/10/2017

         Nhân ngày Phụ nữ Viêt Nam 20-10 chúc tất cả các chị, các em phụ nữ ngành Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái có nhiều sức khỏe, giỏi việc nước, đảm việc nhà, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử THADS

08/03/2017

Sáng 8/3, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự, trong đó sẽ đăng tải tất cả danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và hỗ trợ người dân gửi yêu cầu thi hành án trực...

Kiểm tra toàn diện công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Trấn Yên

10/03/2017

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-CTHADS ngày 24 tháng 02 năm 2017 do đồng chí Nguyễn Huy Hải - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ký ban hành về việc kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.