Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản của ông Võ Tấn Thành

01/08/2015

Căn cứ Thông báo số 1130/TB-ĐG ngày 30/7/2015 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, về việc tổ chức bán đấu giá tài sản của hộ ông Võ Tấn Thành – Cư trú: ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để thi hành Bản án số 16/2012/HSST ngày 18/7/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre và Bản án số 298/2013/HSPT ngày 10/01/2013 của Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tài sản bán đấu giá để thi hành án gồm:
1/ Quyền sử dụng đất diện tích 1.811,9m2, thửa số 383, tờ bản đồ số 11 (loại đất MNC) tọa lạc tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
2/ Quyền sử dụng đất diện tích 694,2m2 (loại đất HNK) thuộc một phần của thửa số 382 (theo hồ sơ đo đạc kê biên là thửa 382a), tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.  
Giá khởi điểm là: 1.034.233.427đ (Một tỷ, không trăm ba mươi bốn triệu, hai trăm ba mươi ba ngàn, bốn trăm hai mươi bảy đồng).
Thời gian xem và đăng ký mua tài sản: Từ 07 giờ 30 phút ngày 01/8/2015 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/9/2015.
Thời gian tổ chức bán đấu giá: Lúc 10 giờ 30 phút  ngày 09/9/2015, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre thông báo cho hộ ông Võ Tấn Thành được biết: Theo qui định tại khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014, trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án (chủ sử dụng tài sản kê biên) có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá và hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre thông báo cho hộ ông Võ Tấn Thành biết để thực hiện đúng qui định pháp luật./.

 

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: