Sign In

Bến Tre: Cụm thi đua các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017

23/11/2017


Thực hiện Quyết định số 502/QĐ-UBND  ngày  31 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Bến Tre.
Ngày 22 tháng 11 năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Đại, Cụm thi đua các Chi cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Ông Nguyễn Văn Nghiệp-Cục trưởng dự và chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác thi đua của của Cụm trong năm qua, căn cứ kết quả thi hành án năm 2017 của các Chi cục, đại biểu tham dự đã thống nhất và đề nghị Hội đồng thi đua Cục Thi hành án dân sự trình Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tặng cờ thi đua cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Bắc vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự.
Nhân tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự đã công bố Quyết định giao Cụm trưởng năm 2018 cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tri và Phó Cụm trưởng cho Chi cục Thi  hành án dân sự huyện Thạnh Phú, các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố cũng đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2018.
                                               Phạm Tấn Khánh-Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: