Sign In

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc, hỗ trợ tích cực trong công tác thi hành án dân sự.

01/10/2020

Để kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hỗ trợ tích cực trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-CTHADS ngày 05 tháng 02 năm 2020 về việc phát động phong trào thi đua năm 2020, trên cơ sở đề xuất của Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Thi hành án dân sự đã thống nhất đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 02 cá nhân gồm:
1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thôi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bến Tre (Tổ trưởng Tổ công tác vận động thi hành án theo Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre)
2. Ông Trần Phú Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Hai đồng chí nêu trên thời gian qua đã phối hợp, hỗ trợ tích cực cùng với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành trong quá trình giải quyết xong các việc án khó khăn, phức tạp kéo dài nhiều năm qua trên địa bàn./.
                                                 Phương Duy-Phòng TCCB
 

Các tin đã đưa ngày: