Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre tiếp tục chỉ đạo thi đua cao điểm thi hành án dân sự 03 tháng cuối năm 2021

08/07/2021

            
      Tính đến 30/6/2021, kết quả thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm toàn tỉnh thụ lý 16.623 việc, 1.678 tỷ đồng; đã thi hành xong đạt tỷ lệ 62,97% về việc, 40,01% về tiền (tăng 5,17% về việc và tăng 5,22% về tiền so tháng trước), nhưng còn hụt 19% về việc và 0,09% về tiền mới đạt chỉ tiêu được giao là 81,5% về việc và 40,1% về tiền. Trên địa bàn tỉnh, 9/9 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện chưa đạt chỉ tiêu về việc (còn hụt từ 16% đến 26%); 3/9 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện đã hoàn thành chỉ tiêu về tiền, 6/9 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện chưa đạt chỉ tiêu về tiền (còn hụt từ 3% đến 9%). Trước tình hình dịch covid-19 còn diển biến phức tạp và chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là kết thúc năm nghiệp vụ thi hành án của ngành (30/9/2021).
      Để đảm bảo và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2021, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp tập trung phòng chống dịch Covid -19. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành văn bản sồ 745/CTHADS-VP ngày 7/7/2021 chỉ đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp thi hành án, thi đua thi hành án đó là: i,Rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ về thi hành án chưa hoàn thành, nhất là chỉ tiêu về việc để tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các việc án giao tài sản theo án tuyên, giao tài sản bán đấu giá thành, mỡ lối đi, án tín dụng, ngân hàng, án có giá trị thi hành lớn, án có điều kiện mà chưa thi hành xong... với quyết tâm chạy nước rút, đẩy nhanh tiến độ giải quyết để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.ii,Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nắm bắt tiến độ giải quyết án của các Chấp hành viên, nhất là các chấp hành viên có kết quả thi hành án còn thấp; lưu ý việc xác minh, phân loại án có điều kiện thi hành và án không có điều kiện phải bảo đảm chính xác, đúng quy định; án chưa điều kiện thi hành, nếu đã đủ điều kiện chuyển sổ theo dõi theo quy định thì phải chuyển sổ theo dõi; án đủ điều kiện xét miễn giảm thi hành án, phải lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm ngay.iii,Động viên, khen thưởng kịp thời đối với các Chấp hành viên giải quyết nhanh, hiệu quả đối với các vụ việc phức tạp, có giá trị thi hành lớn, công chức thi hành án hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, bằng hình thức biểu dương tại đơn vị, đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh biểu dương hoặc khen thưởng đột xuất. Iv,Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân định kỳ hàng tháng, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân nhằm giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế phát sinh các khiếu nại, tố cáo vượt cấp.v,Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự trong chấp hành, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu đối với công tác thi hành án dân sự; nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Vi,Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K “khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế”; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo phòng chống dịch covd -19 các cấp trong phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công chức thi hành án dân sự để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021.
      Trong năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án; phối hợp Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, thành phố chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự đã góp phần đưa công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đạt kết quả nhất định trong điều kiện dịch bệnh phức tạp. Bên cạnh đó, đã tập trung triển khai đầy đủ các nội dung thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự phát động thi đua lập thành tích chào mừng 76 năm ngày Thành lập ngành Tư pháp và 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự; thi đua “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài ra, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai phát động ba đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự, sơ kết đợt một và đợt hai, có 1 tập thể, 40 cá nhân và 2 cá nhân ngoài ngành (khen thưởng đột xuất trong công tác phối hợp thi hành án) được Cục trưởng tặng giấy khen và đang quyết tâm  thực hiện tốt, hiệu quả thi đua cao điểm thi hành án dân sự đợt 3 đến 30/9/2021 với mong muốn toàn hệ thống Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gia Bảo

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: