Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre

12/10/2022

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự  tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre

 
Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-VKS-P6 ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự. Từ ngày 05 tháng 10  đến ngày 11 tháng 10 năm 2022, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tham dự Đoàn công tác có ông Bùi Văn Đằng, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên.
Nội dung kiểm sát gồm kiểm sát việc thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án dân sự, hành chính; kiểm sát việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán về thi hành án dân sự; kiểm sát việc thực hiện theo các quy định tại các Chương IV,V,VI  Luật Thi hành án dân sự và việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết quả thực hiện kiến nghị tại Kết luận số 575/KH-VKS-P8 ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.
Kết quả qua kiểm sát trong kỳ, đoàn công tác đã đánh giá Chấp hành viên, cán bộ nghiệp vụ cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật; thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; các sổ quản lý nghiệp vụ, tài chính kế toán, quản lý tang tài vật đều mở đầy đủ, các số liệu phát sinh đều cập nhật và phản ánh kịp thời; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định; Hồ sơ kế toán, chứng từ thu chi, việc thu chi, đối chiếu, kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu các khoản thu giữa Chấp hành viên và Kế toán được thực hiện hàng tháng đúng theo quy định; Tang vật được bảo quản trong kho đầy đủ. Hàng quý có kiểm kê tài sản tang vật…Bên cạnh kết quả đã đạt vẫn còn các hạn chế cần phải khắc phục như chậm xác minh lại điều kiện thi hành án; chưa đảm bảo thủ tục niêm yết theo quy định; biên bản giao nhận vật chứng chưa thể hiện đủ thành phần theo quy định…
Căn cứ các hạn chế, thiếu sót trên, đoàn công tác đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các hạn chế, có biện pháp phòng ngừa các hạn chế, thiếu sót tương tự trong thời gian tới./.
 
                                         Phạm Tấn Khánh-VP Cục THADS tỉnh
 

Các tin đã đưa ngày: