Sign In

kỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/2014

07/07/2015

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2014)


Theo Văn bản Đảng ủy khối

Các tin đã đưa ngày: