Sign In

Cục THADS tỉnh Cà Mau tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993 – 2023)

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

03/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CĐVC ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Cà Mau về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Cà Mau lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Được sự thống...