Sign In

Triển khai kế hoạch công tác năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lạc

14/02/2017

Triển khai kế hoạch công tác năm 2017  của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lạc
        Nhằm kịp thời thực hiện Quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lạc và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị. Sáng ngày 13 tháng 02 năm 2017 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lạc tổ chức cuộc họp quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch và  một số nội dung khác. Tại cuộc họp, đồng chí Đặng Phúc Sơn - Chi cục trưởng đã quán triệt toàn bộ nội dung Kế hoạch đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị, nhấn mạnh cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm làm cho công tác thi hành án dân sự trên bàn huyện ngày càng có chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt hơn, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tổ chức và công dân. Tập trung đẩy mạnh việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự thực chất, bền vững. Phát huy được tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công việc. Ngoài ra còn phổ biến các Kế hoạch công tác năm 2017 của Văn phòng cục, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
        Cuộc họp đơn vị cũng tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Chỉ thị của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự. Triển khai công văn số 117/CTHADS-VP ngày 07/02/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng về việc đẩy mạnh công tác thi hành án sau tết Đinh Dậu, theo đó kết quả công tác 04 tháng đầu năm có tăng so với tháng trước nhưng chưa đạt yêu cầu đặc biệt là đơn vị Bảo Lạc còn nằm ở tốp giữa, kết quả về việc, tiền đạt tỷ lệ chưa cao, Đồng chí Chi cục trưởng nhấn mạnh yêu cầu các Chấp hành viên, công chức trong đơn vị cần tập trung ngay vào thực hiện nhiệm vụ của mình có kế hoạch cụ thể nhằm đẩy nhanh hiệu quả công tác để đạt được chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đã đề ra./.
 
                                                                                                 Tuấn Trần
                                                                                    Chi cục THADS huyện Bảo Lạc

Các tin đã đưa ngày: