Sign In

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018

25/12/2017

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018
        Ngày 25/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Cao Bằng, tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh; lãnh đạo Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan.
        Năm 2017, Bộ Tư pháp đã triển khai toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, nghị quyết chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.  Các bộ, ngành trình Quốc hội thông qua 20 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1.105 văn bản. Các địa phương đã ban hành 4.111 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cấp tỉnh; 3.682 VBQPPL cấp huyện, 18.434 VBQPPL cấp xã. Toàn ngành đã thẩm định 9.988 dự thảo VBQPPL; kiểm tra 27.274 VBQPPL, trong đó phát hiện 1.005 VBQPPL trái  pháp luật về nội dung và thẩm quyền.
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cao Bằng

        Các bộ, ngành, địa phương tổ chức 1.240.637 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 80.239.972 lượt người; phát 63.396.828 tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Hiện cả nước có 105.659 tổ hòa giải; trong năm, cả nước tiếp nhận 161.616 vụ việc hòa giải, trong đó hòa giải thành đạt 79,61%. Các cơ quan thi hành án dân sự thụ lý 882.630 việc, tăng 5,57% so với năm 2016, giải quyết xong 549.415 việc, tăng 0,72%. Toàn ngành tư pháp tiếp nhận 2.184 đơn khiếu nại, tố cáo, tăng 23,35%, trong đó có 785 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết.

        Năm 2018, ngành Tư pháp tiếp tục tham mưu cho Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, 2019, trọng tâm là các dự án luật cần sửa đổi, bổ sung để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng tại Hội nghị lần thứ 5, thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các chủ trương của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cải cách hành chính, cải cách tư pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua; triển khai thực hiện Đề án định hướng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017 - 2021…

        Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu bộ, ngành Tư pháp trong thời gian tới cần chủ động tập trung bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; làm tốt công tác tham mưu với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để kéo dài; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành Tư pháp…

Theo Báo điện tử Cao Bằng.

Các tin đã đưa ngày: