Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

25/04/2016

 
Họ và tên Chức vụ
Điện thoại cơ quan
05003.953.210
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk
Vũ Tuấn Anh Cục trưởng 3.951.198
Bùi Công Mười Phó cục trưởng 3.958.562
Nhâm Đức Giang Phó cục trưởng 3.959.063
     
Văn phòng
Mai Thanh Bình Chánh văn phòng 3.916.060
Lê Danh Hải Phó Chánh văn phòng 3.606.433
Phạm Thị Thanh Tuyền Phó Chánh văn phòng 3.959.562
Phòng Tổ chức cán bộ
Đỗ Tất Đạt Trưởng phòng 3.606.446
Trịnh Thị Vân Phó trưởng phòng 8.578.789
     
Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án
Phan Hùng Dũng Trưởng phòng 3.959.563
Phan Văn Trung Phó trưởng phòng 3.959.563
Đoàn Thị Đoan Phó trưởng phòng 3.959.563
Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nguyễn Minh Tuấn Trưởng phòng  
Phan Thị Loan Phó trưởng phòng  
     
Phòng Tài chính – Kế toán
Nguyễn Thị Hoàng Yến Trưởng phòng 3.958.560
Tăng Thị Thửa Phó Trưởng phòng 3.958.560