Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

25/04/2016

 
Họ và tên Chức vụ
Điện thoại cơ quan
05003.953.210
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk
Bùi Đăng Thủy Cục trưởng 3.951.198
Nguyễn Văn Hoạt Phó cục trưởng 3.958.562
Nhâm Đức Giang Phó cục trưởng 3.959.063
Bùi Công Mười Phó cục trưởng 3.950.105
Văn phòng
Hoàng Đức Sĩ Chánh văn phòng 3.916.060
Trần Quốc Toản Phó Chánh văn phòng 3.606.433
Trịnh Thị Vân Phó Chánh văn phòng 3.959.562
Phòng Tổ chức cán bộ
Tạ Ngọc Sáng Trưởng phòng 3.606.446
Phan Thị Loan Phó trưởng phòng 8.578.789
Đỗ Tất Đạt Phó trưởng phòng 3.606.446
Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án
Phan Hùng Dũng Trưởng phòng 3.959.563
Phan Văn Trung Phó trưởng phòng 3.959.563
Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Bùi Văn Đính Trưởng phòng  
Hoàng Thị Thu Phương Phó trưởng phòng  
Nguyễn Minh Tuấn Phó trưởng phòng  
Phòng Tài chính – Kế toán
Nguyễn Thị Liên Trưởng phòng 3.958.560