Sign In

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (28/06/2021)

Ngày 24-25 tháng 6 năm 2021,  Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ (2017-2022) (12/01/2018)

Ngày 10/01/2018, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk, và 34 hội viên của Chi hội.

Khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (12/07/2017)

Sáng 11/7, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX đã chính thức khai mạc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 và thông qua một số báo cáo, tờ trình, nghị quyết quan trọng. Tham dự  Kỳ họp có  đồng chí  Êban YPhu, Bí thư Tỉnh ủy, đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo 15 huyện, thị xã, thành phố cùng  79 đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (18/01/2017)

Sáng 17-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh nhằm học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 

Khai mạc Kỳ họp thứ III, HĐND tỉnh khóa IX (13/12/2016)

Sáng 12/12, Kỳ họp thứ III, HĐND tỉnh khóa IX đã chính thức khai mạc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016 và thông qua một số báo cáo, tờ trình, nghị quyết quan trọng. Tham dự  Kỳ họp có  đồng chí  Êban YPhu, Bí thư Tỉnh ủy, đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo 15 huyện, thị xã, thành phố cùng 83 đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (14/06/2016)

Sáng 14/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tại 16 điểm cầu trên toàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng 2.863 đại biểu ở các điểm cầu trên toàn tỉnh.
Các tin đã đưa ngày: