Sign In

Khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII.

10/07/2015

Khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII.
Sáng 9/7, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII đã chính thức khai mạc. Tham dự Kỳ họp có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo 15 huyện, thị xã, thành phố cùng các đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Kỳ họp.
 
Đồng chí Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể:  Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh quý II/ 2015 ước đạt 9.142 tỷ đồng, bằng 49,1% kế hoạch, tăng 5,63% so với cùng kỳ năm 2014. Sản xuất vụ Đông Xuân 2014 -2015 với diện tích gieo trồng toàn tỉnh là 47.960/41.699 ha, đạt 115% kế hoạch, vượt 6.261 ha so với kế hoạch; Sản xuất vụ Hè – Thu tính đến hết tháng 6 năm 2015 diện tích gieo trồng đã đạt kế hoạch đề ra. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 22.415 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước và bằng 39,6% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 1.622 tỷ đồng, đạt 58,5% dự toán trung ương giao và 44,4% dự toán HĐND tỉnh giao.
Như vậy trong tổng số 18 chỉ tiêu chủ yếu đến hết tháng 6/2015 có 10 chỉ tiêu đảm bảo được tiến độ và dự báo hoàn thành được kế hoạch; có 1 chỉ tiêu sẽ được đánh giá cuối năm là tỷ lệ che phủ rừng; còn lại 7 chỉ tiêu đạt thấp là: tăng trưởng kinh tế; thu nhập bình quân đầu người; huy động vốn đầu tư toàn xã hội; kim ngạch xuất, nhập khẩu; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; chỉ tiêu giáo dục đào tạo; tỷ lệ xã phấn đấu cơ bản đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.
Ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII
 Trong phiên họp sáng nay của Kỳ họp thứ 10, UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Kết quả thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thực hiện ngân sách 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9 và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII.  Bên cạnh đó các đại biểu sẽ thảo luận và cho ý kiến vào 11 nghị quyết  quan trọng tại Kỳ họp.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII
Phát biểu tại Kỳ họp, Đồng chí Niê Thuật, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Việc xem xét, cho ý kiến và quyết định các nội dung tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi các đại biểu cần phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình, những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra giải pháp thiết thực, khả thi cao đối với nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2015.  Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng và quyết định đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần để Kỳ họp thành công tốt đẹp.  

Các tin đã đưa ngày: