Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019

09/04/2019

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự  tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019
Ngày 04/4/2019, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự  tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự  tỉnh.
 
Sau khi nghe Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự  tỉnh -  Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự Quý I năm 2019; Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thị xã năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2019 và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Đồng chí Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh biểu dương những thành tích và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của công chức ngành thi hành án, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án các cấp trong công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo, UBND các huyện, thị xã cần thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo:
- Tổng hợp các ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện các dự thảo báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự tỉnh năm 2018; dự thảo Kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2019.
- Tăng cường công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo và tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Công an giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gay gắt kéo dài gây bức xúc trong xã hội, những vụ việc có giá trị lớn liên quan đến tín dụng ngân hàng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và nhà nước.
- Chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện bám sát những vụ việc trọng điểm, khó khăn, phức tạp để báo cáo Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp chỉ đạo phối hợp giải quyết kịp thời.
- Tăng cường công tác chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Cục đối với các Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện về công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là công tác vận động, thuyết phục đương sự; công tác xác minh điều kiện thi hành án; cưỡng chế thi hành án. Tăng cường công tác tự kiểm tra; kiểm tra, giám sát để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án.
- Chủ động kiểm tra việc kiện toàn, hoạt động của các Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện.
- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.
- Chỉ đạo các Chấp hành viên giám sát chặt chẽ hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự.

2. Đối với các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo:
- Sở Tư pháp có biện pháp tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản theo thẩm quyền, đặc biệt là bán tài sản thi hành án.
- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về thẩm định giá thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật cho các Sở, Ban ngành và các tổ chức đoàn thể.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ngành Thi hành án dân sự trong lĩnh vực thi hành án liên quan đến đất đai.
- Các tổ chức đoàn thể tích cực phối hợp chặt chẽ với ngành thi hành án dân sự trong việc động viên, giáo dục thuyết phục các đương sự tự nguyện thi hành án; Phối hợp với Cục thi hành án dân sự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự khi đơn vị có tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đoàn viên, hội viên của mình.
- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo TAND các huyện, thị xã, kịp thời giải quyết những yêu cầu của Chấp hành viên, của Cơ quan thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật.
3. Đối với UBND các huyện, thị xã:
-  Xác định công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ chính trị chung của các cấp các ngành để có phương hướng chỉ đạo sự phối hợp của toàn thể hệ thống chính trị trong công tác thi hành án dân sự.
-  Kịp thời chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự.
- Kịp thời Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp.
- Bố trí kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự qua Chi cục thi hành án dân sự cùng cấp.

Bài và ảnh
Phạm Đắc Văn

Các tin đã đưa ngày: