Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai

15/10/2021

I. Ban lãnh đạo
Đ/c Trịnh Ngọc Quỳnh
Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Nai
CHV Trung cấpĐồng chí: Nguyễn Công Phúc
Phó Cục trưởng
CHV Trung cấp


II. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án

Đồng chí: Nguyễn Văn Tùng
Trưởng phòng Nghiệp vụ & TC THA
CHV Trung cấp


  Đồng chí: Nguyễn Văn Hơn
CHV Trung cấp
  
  
 Đồng chí: Nguyễn Phương
CHV Trung cấp


   Đồng chí: Lê Thế Song
CHV Sơ cấp


Đồng chí: Nguyễn Thị Nga
CHV Sơ cấp
Đồng chí: Huỳnh Phương Hoàng
Chuyên viên

Đồng chí: Trần Thị Dung
Chuyên viên

Đồng chí: Nguyễn Thị Tình
CHV Sơ cấp

 
III. Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo

Đồng chí: Đoàn Công Thắng
Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo
CHV Trung cấp

Đồng chí: Trần Tân Phong
CHV Trung cấp

Đồng chí: Dương Việt Linh
Thẩm tra viên


Đồng chí: Nguyễn Văn Toản
Thẩm tra viên

   
 
IV. Phòng Tổ chức cán bộ                              
Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ
 
V. Phòng Tài chính kế toán

Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Sương
Trưởng phòng tài chính - kế toán


Đồng chí: Phạm Thị Hồng Thắm
Kế toán viên

Đồng chí: Bùi Thị Kim Anh


Đồng chí: Nguyễn Văn Đức
Kế toán viên
VI. Văn phòng Cục


Đồng chí: Nguyễn Ngọc Cưỡng
Chánh Văn Phòng
CHV Trung cấpĐồng chí: Phạm Hạnh Tuyền
Chuyên viên

Đồng chí: Nguyễn Bích Thủy
Chuyên viên