Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai

15/10/2021

I. Ban lãnh đạo
Đ/c Trịnh Ngọc Quỳnh
Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Nai
CHV Trung cấpĐồng chí: Nguyễn Hoàng Trung
Phó Cục trưởng
CHV Trung cấp


Đồng chí: Lê Văn Hiếu
Phó Cục trưởng
CHV Trung cấp

 
II. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án

Đồng chí: Phạm Thị Minh Đức
Phụ trách phòng Nghiệp vụ & TC THA
CHV Trung cấp

Đồng chí: Trần Tân Phong
CHV Trung cấp


  Đồng chí: Nguyễn Văn Hơn
CHV Trung cấp

Đ/c Nguyễn Thị Tình
CHV Sơ cấp
 
   Đồng chí: Lê Thế Song
CHV Sơ cấp


Đồng chí: Trần Thị Dung
Thư ký THA
III. Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo

Đồng chí: Đoàn Công Thắng
Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo
CHV Trung cấp

Đồng chí: Dương Việt Linh
Thẩm tra viên chính


Đồng chí: Nguyễn Văn Toản
Thẩm tra viên

   
Đồng chí: Hoàng Xuân Cung
Thẩm tra viên


Đồng chí: Nguyễn Thị Như Hậu
Thẩm tra viên

 
IV. Phòng Tổ chức cán bộ                              

Đồng chí Trần Văn Thuần
Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ
CHV Trung cấp
V. Phòng Tài chính kế toán

Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Sương
Trưởng phòng tài chính - kế toán


Đồng chí: Phạm Thị Hồng Thắm
Kế toán viên

Đồng chí: Bùi Thị Kim Anh


Đồng chí: Nguyễn Văn Đức
Kế toán viên
VI. Văn phòng Cục


Đồng chí: Nguyễn Ngọc Cưỡng
Chánh Văn Phòng
CHV Trung cấpĐồng chí: Phạm Hạnh Tuyền
Chuyên viên

Đồng chí: Nguyễn Bích Thủy
Thư ký THA