Sign In

Thông báo bán đấu giá ts của Chi cục THADS Biên Hòa

01/02/2016

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án, chủ sử dụng sở hữu tài sản, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá và định giá Miền Nam tổ chức bán đấu giá nhà đất số 24/32, khu phố 5, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tọa lạc tại thửa đất số 59, tờ bản đồ số 12 phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và tài sản khác gắn liền trên thửa đất nêu trên của ông Nguyễn Hoàng Anh Vũ và bà Đặng Thị Hà Thanh để thi hành án
Các tin đã đưa ngày: