Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Khánh tổ chức “Hội nghị cán bộ công chức năm 2016”

31/01/2016

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Khánh tổ chức “Hội nghị cán bộ công chức năm 2016”
Chiều ngày 29/01/2016, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Khánh đã tổ chức “Hội nghị cán bộ công chức năm 2016”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Châu – Phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Khánh, đồng chí Nguyễn Khánh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Khánh cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị.
Hội nghị đã được nghe các báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2015, báo cáo công khai tài chính ngân sách Nhà nước năm 2015, công khai tài chính Công đoàn, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị và tổng hợp những ý kiến góp ý cho các báo cáo, các Quy chế đã ban hành, các Dự thảo Quy chế mới. Đặc biệt Hội nghị nhận được nhiều ý kiến thảo luận thẳng thắn, dân chủ của các cán bộ, công chức, người lao động về các hoạt động của đơn vị, hoạt động của người đứng đầu cơ quan, các Quy chế và nhất là dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.
Năm 2016, hưởng ứng Kế hoạch phát động phong trào thi đua của ngành, toàn thể công chức, nhân viên trong đơn vị quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016. Tại Hội nghị Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn cơ sở cũng đã ký kết Quy chế phối hợp hoạt động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, người lao động cũng như nâng cao chất lượng công tác và trách nhiệm thực thi công vụ, giữ vững kỷ luật kỷ cương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
                      
Hội nghị đã biểu quyết 100% thống nhất duy trì thực hiện các Quy chế đã ban hành gồm: Quy chế làm việc; quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế tiếp công dân; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quy chế văn hóa công sở; Quy chế công tác văn thư lưu trữ; Quy trình thu, chi tiền và xử lý tài sản vật chứng; Quy trình thụ lý và tổ chức thi hành án; hội nghị thống nhất thông qua nội dung Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2016.
Tập thể các bộ công chức, người lao động đơn vị đã thống nhất cao Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2016 với các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường kỷ luật hành chính, nâng cao vai trò lãnh đạo, phát huy dân chủ; quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án được giao; thực hiện tốt quy chế tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không để đơn thư tồn đọng, tránh phát sinh khiếu nại vượt cấp, bức xúc, kéo dài; thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.
Hội nghị diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón xuân Bính Thân và kết thúc thành công tốt đẹp trên tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực phấn đấu cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016.       
 


Theo Nguyễn Khánh

Các tin đã đưa ngày: