Sign In

Ngày 09/9/2015 thường trực Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh tiến hành họp kiểm tra hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án (BCĐTHA) huyện Xuân Lộc

16/09/2015

     
IMG_0765-01.JPG
 Ngày 09/9/2015 thường trực Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh tiến hành họp kiểm tra hoạt động Ban chỉ đạo  thi hành án (BCĐTHA)  huyện Xuân Lộc theo Kế hoạch số 121/KH-BCĐ ngày 31/7/2015 của BCĐTHA tỉnh về việc kiểm tra hoạt động BCĐTHA dân sự các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trên địa bàn tỉnh.
 
        Đoàn kiểm tra BCĐTHA tỉnh gồm: Đ/c Phan Văn Châu - Cục trưởng – Thường trực BCĐ THADS tỉnh – Trưởng đoàn; Đ/c Nguyễn Thị Trang Hoàng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh – Thành viên cùng một số ban ngành của tỉnh, đã tiến hành họp kiểm tra BCĐTHA huyện với sự tham gia của: Đ/c Đỗ Phước Dũng – Huyện Ủy viên – Thừa ủy quyền Trưởng BCĐ huyện; Đ/c Phan Quang Huy – Phó Chi cục trưởng – Thường trực ban chỉ đạo huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Minh – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện (UBMTTQ) cùng các ban ngành trên địa bàn huyện và đại diện các Ủy ban nhân dân,  UBMTTQ cấp xã.
     
IMG_0764-01.JPG
 Qua Báo cáo của BCĐTHA huyện về kết quả hoạt động của BCĐTHA năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016. BCĐTHA huyện đã quán triệt, ban hành chỉ đạo kịp thời; BCĐTHA huyện đã chỉ đạo phối hợp các ngành và cơ quan thi hành án chặt chẽ, để từ đó Chi cục THADS huyện nhận được sự quan tâm của UBMTTQ trong việc giám sát, KSND trong việc kiểm sát tổ chức thi hành án và các ngành trong hoạt động thi hành án. Từ đó, Chi cục thi hành án dân sự huyện đã đạt được kết quả  như sau: Kể từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/8/2015 Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã đạt tỷ lệ 84% về việc, còn thiếu 4% so với chỉ tiêu Quốc hội đã giao và đạt tỷ lệ 65% về tiền, còn thiếu 12% so với chỉ tiêu Quốc hội đã giao. Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, tham mưu thi hành án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến kết quả đạt được chưa cao như: Đối với những tài sản thế chấp, mua bán thường là giấy tờ theo bản đồ cũ, không qua kiểm định của cơ quan quản lý đất đai dẫn đến tình trạng khi tiến hành xác minh kê biên tài sản đảm bảo thi hành án không xác định được vị trí, ranh mốc đất nên không thể tiến hành kê biên thi hành án, dẫn đến những vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng còn nhiều kéo theo tỷ lệ tiền đạt được chưa cao; Đối với việc thi hành án vụ việc hình sự đối với phần án phí, bồi thường thì người phải thi hành án khi mới mãn hạn tù về thường không có thu nhập, không công việc ổn định dẫn đến tình trạng án còn tồn đọng nhiều; Cùng với đó là những án cấp dưỡng nuôi con góp hàng tháng kéo dài nhiều năm dẫn đến tỷ lệ việc còn thấp.     
    Kết luận hội nghị,  Đ/c Phan Văn Châu biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời, BCĐTHA huyện cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực trong quá trình tham mưu, chỉ đạo thi hành án trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Đ/c Phan Văn Châu đã quán triệt nhiệm vụ sắp tới của BCĐTHA huyện: Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU ngày 04/2/2015 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp Ủy đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục tăng cường xác minh, rà soát phân loại án, tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành án đặc biệt những án liên quan đến tín dụng ngân hàng; Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp giữa các ban ngành trong công tác tuyên truyền, vận đồng thi hành án; Đồng thời, Chỉ đạo Chi cục tiến hành công khai danh sách án và phối hợp vận động, hỗ trợ của các ban ngành địa phương./.

Các tin đã đưa ngày: