Sign In

Triển khai Thông tư 33/2015/TT-BCA NGÀY 20/7/2015 của Bộ Công an

08/09/2015

Ngày 21/8/2015 Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước - UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai Thông tư 33/2015/TT-BCA NGÀY 20/7/2015 của Bộ Công an (File đính kèm)
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: