Sign In

Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tiêu hủy vât chứng, tài sản tháng 9 năm 2017

27/09/2017

Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tiêu hủy vât chứng, tài sản tháng 9 năm 2017
Sáng ngay 26/9/2017 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản được thành lập theo Quyết định số 272/QĐ-THADS Ngày 26/9/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, căn cứ khoản1 Điều 23, Điều 125 Luật THADS năm 2008, căn cứ các bản án, Quyết định đã có hiệu lực của TAND Cấp cao, TAND Tỉnh Hòa Bình về việc tiến hành tiêu hủy những tang vật phạm tội trong các Bản án  đã có hiệu lực pháp luật
Hội đồng tiêu hủy vật chứng được thành lập gồm :
Ông Nguyễn Duy Vui – Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức THA Cục THADS Tỉnh Hòa Bình :chủ tịch Hội đồng ;
Ông Hà Văn Vinh – Chấp hành viên : Ủy viên ;
Ông Hoàng Xuân Hiển – Chấp hành viên : Ủy viên ;
Ông Nguyễn Văn Hướng – Chấp hành viên : Ủy viên ;
Bà Trần Thi Thanh Bình – Chấp hành viên : Ủy viên ;
Ông  Nguyễn Văn Dũng Thư ký  Thi hành án Cục THADS Tỉnh Hòa Bình:Thư ký Hội đồng
Mời Bà: Vũ Thi Phương Oanh - Chuyên viên phòng Quản lý giá và công sản Sơ tài chính, đại diên Sở Tài chính Tỉnh Hòa Bình: Ủy viên ;
Mời Ông: Hoàng Xuân Tân – Chức vụ Phó trưởng phòng Kiểm sát Thi hành án  đại diên VKSND Tỉnh Hòa Bình tham gia giám sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu hủy vật chứng, tài sản.
Hội đồng tiêu huỷ vật chứng họp bàn phương án tiêu huỷ những tang vật phạm tội trong các Bản án đã có hiệu lực pháp luật
Trong đợt tiêu hủy lân này Hội đồng tiêu hủy đã tiến hành tiêu hủy tổng số 07 vụ án đã có hiệu lực thi hành. Trong đó đặc biệt vụ án Lý A Thếnh (Lee Chue Sor) cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy theo bản án số 272/2017/HSPT 16/5/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao, tang vật thu được và đưa ra xuất hủy là 60 bánh heroin và nhiều tang vật khác liên quan đến 07 vụ án:

Hội đồng kiêm tra niêm phong, kiểm đếm vật chứng trươc khi tiêu hủy
 
Tiến hành tiêu huỷ vật chứng Vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy của các bi cáo
Các bên liên quan cùng ký biên bản xác nhân việc xuất hủy đảm bảo đúng trình tự pháp luật
 Việc tiêu hủy đã được Hội đồng tiến hành tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật, dưới sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng, tang vật đưa ra tiêu hủy được các thành viên hội đồng kiểm tra đảm bảo số lượng đúng theo quyết định, bản án có hiệu lực thi hành./.
Bùi Công Định- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: